Na czym polega ustawa prosumencka?

PROSUMENT to program wprowadzony w życie 1 lipca 2016 roku, mający na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, poprzez zakup i montaż małych instalacji OZE, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Prosumenci, czyli kto?

– Osoby fizyczne;
– Spółdzielnie mieszkaniowe;
– Wspólnoty mieszkaniowe;
– Jednostki samorządu terytorialnego;

System opustów

Właściciele najmniejszych mikroinstalacji (do 10 kWp) mogą liczyć na opust w stosunku 1 do 0,8, natomiast właściciele mikroinstalacji o mocy od 10kWp do 40kWp z opustu w stosunku 1 do 0,7. Oznacza to, że prosumenci za każdą kilowatogodzinę „zielonej energii” oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 (lub 0,7) kilowatogodziny w ciągu 365 dni, od momentu oddania nadwyżki energii do sieci. W dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że sieć energetyczna stanowi swoisty magazyn energii, w którym gromadzimy nadwyżkę prądu z instalacji fotowoltaicznej. Wszystko po to, by móc ją później wykorzystać.

Sposób finansowania


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspólne z BOŚ Bankiem realizuje program Prosument II wspierający mikroinstalacje dla osób fizycznych w formie 30% pożyczki.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument-ii

Warunki uzyskania pożyczki

  • O pożyczkę mogą starać się beneficjenci, którzy przedłożą dokumentację techniczną z wyszczególnieniem efektu ekologicznego, wyrażonego za pomocą poziomu redukcji zanieczyszczeń;
  • Efekt rzeczowy określany będzie na podstawie kosztorysu;
  • Należy przedstawić umowę z wykonawcą;
  • Dokumenty muszą być złożone na wzorach udostępnionych przez NFOŚiGW;
  • Zdolność kredytowa będzie oceniana poprzez analizę dokumentów określających dochód Wnioskodawcy;